ZT-62-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: VITAMED SK s.r.o.
 • IČO: 45487090
 • Adresa:Odeská 37, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:12 870,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-62-2022
 • Predmet: výmena tekutého piesku - terapeutické lôžko FLUIDOS
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť