ZT-60-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova11 821 09 Bratislava
 • Celková suma:2 558,86 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-60-2022
 • Predmet: oprava - koagulátor ICC 200 ERBE, výr.č. D1640 - signalizuje FEHLDOSIERUNG OUTPUT ERROR
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: mail: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť