ZT-6-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol s. r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:5 912,68 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-6-2020
 • Predmet: oprava a BTK prístroja - Cosmedico TP4-GP42K v
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jana.jordanova@sm.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:10.01.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť