ZT-6-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o.
 • IČO: 46378979
 • Adresa:Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Celková suma:1 300,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-6-2018
 • Predmet: oprava prístroja - monitor COMPACT v.č.6109013 (výmena vadného dielu AC-DC)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:11.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť