ZT-59-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:9 115,31 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-59-2022
 • Predmet: Upgrade prístroja OES Elie Ureteroscop 7.3/10.4 Fr. , WA 2UR14A
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť