ZT-59-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MG - Slovakia s.r.o.
 • IČO: 48027073
 • Adresa:Hurbanova 3130/9,916 01 Stará Turá
 • Celková suma:4 916,10 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-59-2020
 • Predmet: oprava ureterorenoskopu 8703.524 R.Wolf (nefunkčná, nepriehľadná)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:30.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť