ZT-57-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dartin Slovensko spol. s r. o.
 • IČO: 31676936
 • Adresa:Ľ Podjavorinskej 25, 080 05 prešov
 • Celková suma:1 400,46 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-57-2022
 • Predmet: oprava prístroja Zvlhčovač Wiamed Air Con 2 zn. WILAmed potrebná výmena výhrevného telesa
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:21.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť