ZT-57-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:2 407,68 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-57-2020
 • Predmet: oprava laparoskopickej veže teleskop 12° poškodený optický kábel
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť