ZT-55-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dräger Slovensko s.r.o
 • IČO: 31439446
 • Adresa:Radlinského 40a
 • Celková suma:1 438,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-55-2020
 • Predmet: zriadenie káblovej siete pre 5 ks monitorov VF a prepojenie monitorov s centrálnou stanicou
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:28.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť