ZT-54-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: BMT, s.r.o.
 • IČO: 31444571
 • Adresa:Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:2 011,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-54-2019
 • Predmet: demontáž prístroja - parný sterilizátor STERIVAP 669-1 zn. BMT
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:12.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť