ZT-53-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 46095969
 • Adresa:Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:1 563,86 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-53-2020
 • Predmet: oprava nožného pedálu SN356227 k operačnému mikroskopu OPMI VARIO zn. Zeiss
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:24.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť