ZT-52-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-52-2022
 • Predmet: oprava monitora VF Millenia - MR Expression MR 200_F02
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov - úsek magnetickej rezonancie
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: mail: zt@kr.unb.sk
  kontakt: p. Kalmanová 02/59542707, 0915 968 124
 • Dátum zverejnenia:08.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť