ZT-51-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova11 821 09 Bratislava
 • Celková suma:4 311,05 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-51-2022
 • Predmet: oprava inštrumentov ku koagulácii ICC 300D zn. Erbe, v.č.11265429
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: mail: zt@ru.unb.sk
  kontakt: 02/48234374
 • Dátum zverejnenia:07.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť