ZT-5-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Scherex SK, s.r.o.
 • IČO: 35961261
 • Adresa:Na úvrati 52, 821 04 Bratislava 2
 • Celková suma:2 437,82 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-5-2019
 • Predmet: oprava prístroja - operačný stôl Arcus v.č. AR-4698 (preseknutý kábel ovládača a nefunkčná batéria)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:11.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť