ZT-48-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, Bratislava 4
 • Celková suma:8 922,72 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-48-2019
 • Predmet: oprava prístroja - SOMATOM SENSATION 16
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jana.jordanova@sm.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:11.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť