ZT-47-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Surgitech s.r.o.
 • IČO: 50197975
 • Adresa:Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:3 305,46 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-47-2022
 • Predmet: BTK a výmena O2 bunky v 5 ks pľúcnych ventilátorov
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: mail: zt@kr.unb.sk
  kontakt: p. Kalmanová 0915 968124
 • Dátum zverejnenia:07.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť