ZT-47-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:2 784,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-47-2020
 • Predmet: oprava CT Somatom Definition AS
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:31.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť