ZT-47-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: B.Braun Medical s.r.o.
 • IČO: 31350780
 • Adresa:Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:4 281,91 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-47-2019
 • Predmet: BTK 55 ks prístrojov (Perfusor SPACE 35 ks, Infusomat SPACE 9 ks, Space Station box 11 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:08.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť