ZT-46-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, Bratislava 2
 • Celková suma:1 080,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-46-2019
 • Predmet: oprava prístroja koagulátor ERBOTOM ICC 300-E zn. ERBE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:07.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť