ZT-45-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dräger Slovensko,s.r.o.
 • IČO: 31439446
 • Adresa:Radlinského 40a,921 01 Piešťany
 • Celková suma:1 227,88 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-45-2022
 • Predmet: BTK - servoventiátor Evita V500 zn. Dräger
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: mail: zt@kr.unb.sk
  kontakt: p. Božena Kalmanová 0915 968 124
 • Dátum zverejnenia:07.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť