ZT-45-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:10 275,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-45-2020
 • Predmet: demontáž mamografu Mmmomat 3000 a inštalácia mamografu Mammomat Inspiration
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jana.jordanova@sm.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:27.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť