ZT-44-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: PRAGOLAB s.r.o.
 • IČO: 31352839
 • Adresa:Drieňova 34, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:1 312,56 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-44-2022
 • Predmet: BTK 3 ks pľúcnych ventilátorov zn. HAMILTON
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: mail: jana.jordanova@sm.unb.sk
  mobil: 0918 379 676
 • Dátum zverejnenia:07.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť