ZT-43-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Askin&Co., spol. s r.o.
 • IČO: 17323100
 • Adresa:Martinská 31, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:1 562,02 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-43-2022
 • Predmet: diagnostika a oprava kolonoskopu EC 3890LK Pentax, v.č. A120369
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: kontakt: jana.jordanova@sm.unb.sk
  mobil: 0918379676
 • Dátum zverejnenia:07.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť