ZT-43-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Johnson & Johnson, s.r.o.
 • IČO: 31345182
 • Adresa:Karadžičova 12, Bratislava 2
 • Celková suma:2 356,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-43-2019
 • Predmet: oprava prístroja - motor Shaver FMS Tornádo DePuy (nefunkčný)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:28.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť