ZT-42-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: PRAGOLAB s.r.o.
 • IČO:
 • Adresa:Drieňova 34, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:2 573,28 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-42-2022
 • Predmet: oprava - chromatograf so spektrom - na autosempleri došlo k poruche na elektronike
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: joirdanova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:24.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť