ZT-41-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-41-2022
 • Predmet: oprava CT Somatom Definition AS zn. Siemens v.č. 65864
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: kontakt: p. Boskovičová 02/48234374
  mail: zt@ru.unb.sk

 • Dátum zverejnenia:24.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť