ZT-41-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDIS Nitra, spol. s r.o.
 • IČO: 36531774
 • Adresa:Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra
 • Celková suma:1 606,60 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-41-2020
 • Predmet: preventívna prehliadka 5ks pľúcných ventilátorov Hamilton
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:18.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť