zt-41-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:1 824,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-41-2018
 • Predmet: oprava prístroja - gastrofibroskop GIF XQ40 zn. Olympus
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. B. Kalmanová, zdravotoechnika@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:09.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť