ZT-40-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Artspect spol. s r. o.
 • IČO:
 • Adresa:Rybničná 40, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:1 698,48 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-40-2022
 • Predmet: Servis 20 lôžok zn. Eleganza - výmena akumulátorov
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt64ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:20.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť