ZT-40-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: NIMAG, spol. s r.o.
 • IČO: 31337775
 • Adresa:Prievozská 4/B, Bratislava 2
 • Celková suma:5 985,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-40-2019
 • Predmet: oprava príslušenstva k prístroju - operačný stôl Trumf MARS
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Limbova, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:21.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť