zt-40-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medtronic Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 46410759
 • Adresa:Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:2 535,48 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-40-2018
 • Predmet: oprava prístroja - monitor vit. funkcií Nellcor N5600 PLUS zn. Nellcor
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. B. Kalmonová, zdravotechnika@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:09.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť