ZT-4-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.,
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:5 244,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-4-2018
 • Predmet: oprava prístroja - ureterorenoskop WA29042 B (tmavé škvrny, zlá viditeľnosť)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:08.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť