ZT-39-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, Bratislava 2
 • Celková suma:2 970,72 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-39-2020
 • Predmet: BTK 8 ks koagulátorov zn. Erbotom
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:10.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť