zt-39-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TATRAMED spol. s r.o.
 • IČO: 31328172
 • Adresa:Líščie údolie 7, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:2 982,70 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-39-2018
 • Predmet: BTK prístroja - operačný stôl DIAMOND 60 BLK, zn. Schmitz
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. B. Kalmanová, zdravotechnika@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:09.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť