ZT-38-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o.
 • IČO: 46378979
 • Adresa:Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Celková suma:1 867,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-38-2019
 • Predmet: oprava 3 ks anesteziologických prístrojov ADU S/5 zn.GE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:15.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť