zt-38-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s.r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:2 949,98 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-38-2018
 • Predmet: Oprava prístroja - operačný stôl SCHMITZ - podložka pod ruku
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. B. Kalmanová , zdravotechnika@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:09.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť