ZT-37-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDIXRAY, s.r.o.
 • IČO: 34109188
 • Adresa:Hollého 23, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:6 797,25 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-37-2022
 • Predmet: oprava prístroja - digitálny Skiagraf s vertigrafom RTG TL 3000PAUSCH
 • Opis predmetu zákazky:výmena pohonu autotrackin bucky clony ovládacou elektronikou
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica akad. L. Dérera
 • Dátum zverejnenia:09.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť