ZT-36-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MESSER-MEDICAL HOME CARE SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 46378979
 • Adresa:Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Celková suma:3 347,57 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-36-2020
 • Predmet: BTK 10 ks monitoro FM S/5Datex
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:28.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť