zt-36-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TIMED, s.r.o.
 • IČO: 00602175
 • Adresa:Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
 • Celková suma:1 262,88 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-36-2018
 • Predmet: oprava prístroja uroflowmetra URODYN 1000
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto -Urologická ambulancia č. 1
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:05.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť