ZT-35-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Sanova Pharma GMBh
 • IČO: AUT14199605
 • Adresa:Haidelstrasse 4, Wien
 • Celková suma:1 016,61 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-35-2019
 • Predmet: BTK prístroja - Injektor CTM1721602
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jana.jordanova@sm.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:15.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť