ZT-33-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:8 298,69 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-33-2022
 • Predmet: oprava prístroja výmenou - flexibilný cytoskop CYF-5
 • Opis predmetu zákazky:prístroj poškodený-perforovaný, nepriehľadný
  zt@ru.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Ružinov
  zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:28.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť