ZT-33-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: WEGA-MS spol. s r.o.
 • IČO: 30998328
 • Adresa:Pálenícka 1/601,922 21 Moravany nad Váhom
 • Celková suma:1 830,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-33-2019
 • Predmet: oprava prístroja - USG Mylab 50X Vision Micromed v.č. 2583 (nedá sa naštartovať, niektoré ovládacie tlačítka zle reagujú, a sú opotrebované)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:13.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť