ZT-32-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Marián Hammel s.r.o
 • IČO: 37231031
 • Adresa:Hody 1246, 924 01 Galanta
 • Celková suma:2 270,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-32-2022
 • Predmet: oprava prístroja - digitálny RTG EIDOS 3000zn. Mecall
 • Opis predmetu zákazky:poškodenie stropnej pohonnej jednotky - pohyb longituálny
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Ružinov
  zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:28.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť