ZT-32-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Sanova Pharma GMBh
 • IČO: ATU14199605
 • Adresa:Haidelstrasse4,1110 Wien
 • Celková suma:1 016,61 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-32-2019
 • Predmet: BTK injektora kontrasatných látok ULRICH CT - Motion
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť