ZT-31-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s.r.o.
 • IČO: 31 367 712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:2 585,21 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-31-2019
 • Predmet: BTK prístrojov - Koagulátor ERBOTOM ICC300H zn. ERBE, v.č. F2432 (vykazuje poruchovosť) a Koagulačný systém ICC 300D VIO zn. ERBE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:13.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.02.0019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť