zt-31-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SKANTECH spol. s.r.o.
 • IČO: 35800046
 • Adresa:Sekurisova 16, 84102 Bratislava
 • Celková suma:1 649,56 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-31-2018
 • Predmet: oprava 3 ks sterilizátorov zn. Getinge
 • Opis predmetu zákazky:nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Boskovičová, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:16.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť