ZT-30-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Hermes LabSystems, s.r.o.
 • IČO: 35693487
 • Adresa:Púchovská 12, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:1 336,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-30-2022
 • Predmet: oprava - chromatograf Agilent 1200, inv.č. 4l13335, výr.č. DE62969541
 • Opis predmetu zákazky:oprava- výmena lampy v DAD detektore
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Mickiewiczova Staré Mesto
  kontakt: jana.jordanova@sm.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:25.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť