ZT-30-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MAQUET Slovakia s.r.o.
 • IČO: 47839872
 • Adresa:Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 • Celková suma:3 927,02 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-30-2019
 • Predmet: oprava prístroja - operačná lampa HANAU LUX zn. Maguet v.č. 9806875 ( nízka svietivosť, poškodené kryty ramien a reflektora)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť