ZT-29-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Artspect spol. s r.o.
 • IČO: 47760265
 • Adresa:Rybničná 40, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:1 455,84 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-29-2022
 • Predmet: oprava 20 ks nemocničných lôžok zn. ELEGANZA
 • Opis predmetu zákazky:1. ELEGANZA VÝR.Č: 20053065996 INV.Č: 1I07546 - výmena akumulátora 6/15
  2. ELEGANZA VÝR.Č: 20053065997 INV.Č: 1I07567 - výmena akumulátora 6/15
  3. ELEGANZA VÝR.Č: 20053065998 INV.Č: 1I07620 - výmena akumulátora 8/17
  4. ELEGANZA VÝR.Č: 20053065999 INV.Č: 1I07619 - výmena akumulátora 7/16
  5. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066000 INV.Č: 1I07606 - výmena akumulátora 8/18
  6. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066001 INV.Č: 1I07574 - výmena akumulátora 8/18
  7. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066002 INV.Č: 1I07577 - výmena akumulátora 5/15
  8. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066003 INV.Č: 1I07580 - výmena akumulátora 11/16
  9. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066004 INV.Č: 1I07609 - výmena akumulátora 6/15
  10. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066005 INV.Č: 1I07610 - výmena akumulátora 6/15
  11. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066006 INV.Č: 1I07615 - výmena akumulátora 8/16
  12. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066007 INV.Č: 1I07626 - výmena akumulátora 8/18
  13. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066008 INV.Č: 1I07605 - výmena akumulátora 6/15
  14. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066009 INV.Č: 1I07581 - výmena akumulátora 6/15
  15. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066010 INV.Č: 1I07604 - výmena akumulátora 8/18
  16. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066011 INV.Č: 1I07566 - výmena akumulátora 10/14
  17. ELEGAZA VÝR.Č: 20053066012 INV.Č: 1I07608 - výmena akumulátora 8/18
  18. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066013 INV.Č: 1I07622 - výmena akumulátora 6/15
  19. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066014 INV.Č: 1I07533 - výmena akumulátora 8/18
  20. ELEGANZA VÝR.Č: 20053066015 INV.Č: 1I07621 - výmena akumulátora 6/15 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť