ZT-29-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SKANTECH , s.r.o.
 • IČO: 35800046
 • Adresa:Sekurisova 16 841 02 Bratislava
 • Celková suma:1 784,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-29-2020
 • Predmet: oprava - dezinfekčná umývačka operačnej obuvi Getinge model 46-2GET
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:12.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť